VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Aplikované výstupy katedry

Aplikované výstupy zahrnují patenty, funkční vzorky, prototypy, úžitné a průmyslové vzory a autorizovaný software.

Na výstupy typu autorizovaný software je v následujícím výpise možno kliknout, čímž se dostanete na stránku s detaily daného software a možností stáhnutí.

Filtrování


Druh:


2016

Prototypy, funkční vzorky

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

 • Novák, P., Mokroš, M. Pouzdro měřícího přístroje. 2016.

2015

Prototypy, funkční vzorky

2014

Prototypy, funkční vzorky

2013

Prototypy, funkční vzorky

 • Novák, P. Jednotka pro detekci mechanického rázu o daných parametrech. 2013.
 • Novák, P. Jednotka pro měření teploty termočlánkem a vyhodnocení. 2013.
 • Novák, P. Modul měření teploty a relativní vlhkosti. 2013.
 • Novák, P. Jednotka distribuovaných analogových vstupů. 2013.
 • Novák, P., Melčák, J. Hmatová rukavice. 2013.

2012

Prototypy, funkční vzorky

 • Babjak, J., Novák, P. Modul pro úpravu signálů hmatových (tlakových) senzorů a pro jejich napájení SGS. 2012.
 • Novák, P., Macháček, M. Mobilní průzkumný robot. 2012.
 • Novák, P., Břenek, R. Robotické rameno s integrovanými pohony Schunk SGS. 2012.
 • Novák, P., Babjak, J., Kvita, M., Kocich, M. Modul strojového hmatu SGS. 2012.
 • Novák, P. Modul detekce překážek mobilního robotu v systému Gadgeteer SGS. 2012.

2011

Prototypy, funkční vzorky

 • Novák, P. Senzorický subsystém mobilního robotu. 2011.
 • Novák, P., Noskievič, P. Obvody úpravy elektrických signálů. 2011.
 • Novák, P. Embedded řídicí systém hydraulického pohonu. 2011.
 • Novák, P., Mžik, J. Podvozek mobilního robotu. 2011.

2010

Autorizovaný software

Prototypy, funkční vzorky

2009

Prototypy, funkční vzorky