VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Servisní roboty
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní roboty. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.