VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: What are the main aspects of successful implementation of robotization?
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. What are the main aspects of successful implementation of robotization?. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 75-80. ISBN 80-8073134-9.