VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: AUTOMA
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Antropomorfní chapadla pro nestrojírenské aplikace. AUTOMA. 2003, roč. 9, č. 11, s. 50-52. ISSN 1210-9592.