VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mechatronický model průmyslového robotu
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník semináře \"Setkání uživatelů MSC Software 2003\", 28. - 29. 5. 2003
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Mechatronický model průmyslového robotu. In Sborník semináře \"Setkání uživatelů MSC Software 2003\", 28. - 29. 5. 2003. Brno : MSC Software s. r. o. , 2003. s. 15. 1-15. 8. [CD-ROM].