VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Multipurpose HW and SW module for mobile robots control
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ERIN 2008
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T. Multipurpose HW and SW module for mobile robots control. In ERIN 2008. Bratislava : SjF STU Bratislava, 2008. p. I-10. ISBN 978-80-227-2849-2.