VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Integrated workplace for the development of robotic systems
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2002, 18. - 22. August 2002
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Integrated workplace for the development of robotic systems. In Proceedings of the International Conference on Engineering Education – ICEE 2002, 18. - 22. August 2002. Manchester : UMIST, 2002. s. 1-4.