VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The model of four-wheel chassis
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov
Autoři:

Kárník Ladislav

Buzek V.

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Buzek, V. The model of four-wheel chassis. In Proceedings of International Conference ROBTEP 2002, 22. - 24. 5. 2002, Prešov. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 179-182. ISBN 80-7099-826-1.