VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Rozhraní pro průmyslové senzory s komunikací SSI
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Automa
Autoři:

Novák Petr

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P. Rozhraní pro průmyslové senzory s komunikací SSI. Automa. 2001, č. 11, s. 38. ISSN 1210-9592.