VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Transportní a rehabilitační robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2001, roč. 46, č. 1, s. 26-28. ISSN 0447-6441.