VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Metodika dimenzování pohonů dynamicky náročných mechanismů
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Elektrotechnika v praxi
Autoři:

Mostýn Vladimír

Neborák I.

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Neborák, I. Metodika dimenzování pohonů dynamicky náročných mechanismů. Elektrotechnika v praxi. 2001, roč. 11, č. 1-2, s. 2-4. ISSN 0862-9730.