VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Improving of the Mechanical Model Accuracy for Simulation Purposes
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Mechatronics
Autoři:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Skařupa, J. Improving of the Mechanical Model Accuracy for Simulation Purposes. Mechatronics. 2001, no. X. (předloženo k publikaci).