VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací - CAI
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací - CAI. 1. vyd. Ostrava : Katedra robototechniky VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s. Interní učební text.