VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Model parametrization as a method of properties transfer on new-proposed robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Model parametrization as a method of properties transfer on new-proposed robots. Sborník vědeckých prací VŠB–TU Ostrava. 2000, roč. XLVI, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.