VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Biorobotická zařízení
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Kárník Ladislav

Marcinčin J. N.

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Marcinčin, J. Biorobotická zařízení. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-902746-0-9.