VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Mobile robot control system
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Seminář ASŘ 2008
Autoři:

Babjak Ján

Kot Tomáš

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Babjak, J., Kot, T. Mobile robot control system. In Seminář ASŘ 2008. Ostrava : VŠB TU, 2008. s. 49. ISBN 978-80-248-1727-9.