VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Jandačka P.

Hlaváč L.

Uhlář R.

Burkovič Jan

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Jandačka, P., Hlaváč, L., Uhlář, R., Burkovič, J. Regression Model for Depth of Cut of Water Jet into Rock Materials. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2009, vol. LV, Mechanical series, no. 1. ISSN 1210–0471.