VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Nové technologie pro kogenerační jednotky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Mechanical Engineering Journal
Autoři:

Macháčková A.

Kocich R.

Klečková Z.

Mihola Milan

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Macháčková, A., Kocich, R., Klečková, Z., Mihola, M. Nové technologie pro kogenerační jednotky. Mechanical Engineering Journal. 2009, roč. XIII, č. 7, s. 164-165. ISSN 1335-2938