VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využitelnost vyuhlených důlních děl za účelem akumulace elektrické energie
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Moravskoslezský energetický klastr, o.s.
Autoři:

Kopec Petr

Studénka Marek

Rok vydání: 2013
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kopec, P., Studénka, M. Využitelnost vyuhlených důlních děl za účelem akumulace elektrické energie. Moravskoslezský energetický klastr, o.s.. roč. I, č. 4, 2013, ISSN 1805-7845.