VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Manipulační nástavby s umělými svaly v servisní robotice. Strojárstvo. 2007, roč. XI, č. 3, s. 42-43. ISSN 1335-2938.