VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Remote controlled mobile robot surveyor
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Transactions of the Departmets meeting
Autoři:

Novák Petr

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Tvarůžka, A. Remote controlled mobile robot surveyor. In Transactions of the Departmets meeting. Plzeň : ZČU Plzeň, 2007. pp. 62-65. ISBN 978-80-7043-598-4.