VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Servisní robot pro získávání 3D metrických dat
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Strojárstvo
Authors:

Kárník Ladislav

Publication year: 2005
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Kárník, L. Servisní robot pro získávání 3D metrických dat. Strojárstvo. 2005, roč. IX, č. 6, s. 84-84. ISSN 1335-2938.