VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Acta Mechanica Slovaca
Authors:

Mostýn Vladimír

Skařupa Jiří

Publication year: 2003
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Mostýn, V., Skařupa, J. Optimalizace převodové funkce transformačního bloku efektoru v prostředí systému Pro/Mechanica. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.