VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Připojení inkrementálního senzoru k jednočipovému mikroprocesoru řady x52
Publication type: Article In Czech Journal
Journal: AUTOMA
Authors:

Novák Petr

Publication year: 2002
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Novák, P. Připojení inkrementálního senzoru k jednočipovému mikroprocesoru řady x52. AUTOMA. 2002, roč. 8, č. 11, s. 38-39. ISSN 1210-9592.