VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Létající servisní roboty
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Strojárstvo
Authors:

Kárník Ladislav

Publication year: 2008
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Kárník, L. Létající servisní roboty. Strojárstvo. 2008, roč. XII, č. 10, s. 130-131. ISSN 1335-2938.