VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Publication title: Riadenie technických sústav 1. časť
Publication type: Textbook
Authors:

Gmiterko A.

Miková L.

Sarga P.

Bobovský Zdenko

Publication year: 2013
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Gmiterko, A., Miková, L., Sarga, P., Bobovský, Z. Riadenie technických sústav 1. časť. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2013. 171 s. . ISBN 978-80-553-1554-6.