VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Setkání absolventů 2019

katedra 354


Katedra robotiky pořádá dne 4. dubna 2019


setkání absolventů


oborů Výrobní systémy s PRaM a Robotika

u příležitosti 30. výročí založení oboru.


Setkání se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019, v době 10:00 – 17:00 a bude zahájeno v místnosti NA2 (Nová aula).

Na parkoviště vedle Nové auly bude umožněn účastníkům setkání volný vjezd.

V případě zájmu o účast na této akci Vás prosíme o předběžnou registraci vyplněním stručného formuláře niže na této stránce. Účast na setkání je bezplatná.

V rámci setkání pořádá katedra i odborný workshop „Robotika“, na který jste rovněž srdečně zváni a uvítáme případné krátké aktivní vystoupení s prezentací Vaší firmy nebo Vašich osobních úspěchů či postřehů. Účastníkům workshopu bude vydáno potvrzení o účasti na odborné akci – workshopu Robotika, na základě kterého může zaměstnavatel proplatit účastníkovi například cestovné.

Pevně doufáme, že se budete moci zúčastnit a spolu s námi zavzpomínat na svá studentská léta. Závěrem bychom Vás chtěli zdvořile požádat o předání této pozvánky ostatním absolventům katedry, se kterými jste v kontaktu.

Program setkání

  Začátek  Náplň
10:00Představení katedry
10:15Prezentace vědy a výzkumu katedry, spolupráce s praxí
11:00Výuka, úspěchy studentů (SGS, ERC 2018 atd.)
11:45 Odborné přednášky, prezentace absolventů z aplikačních oblastí robotiky (cca 10 až 15 min)
 
 • Ing. Martin Pindur — EPO Machinery (Nasazení kolaborativní robotiky z pohledu integrátora)
 • Ing. Jiří Vašíček — VorKon Engineering s.r.o.
 • Ing. Petr Míl — BORCAD
 • Ing. Jakub Mžik — ABB s.r.o. — ABB Robotika — Aplikační centrum pro svařování a řezání
 • Ing. Petr Greguš — WALBO Engineerig
 • Ing. Petr Mayer — Sekon plast s.r.o.
13:00Oběd formou rautu
14:00 Odborné přednášky — pokračování
 
 • Ing. Daniel Polák, Ph.D. — RobotSystem
 • Ing. Michal Húska — FLUIDPOINT
 • Ing. David Kubovský — ALVÁRIS Profile Systems s.r.o
 • Ing. Jakub Kovář — ValkWelding
 • Ing. Tomáš Bartek — WHS Handling
 • Ing. Tomáš Chamrad — Aeroterm, a.s.
15:30 Diskuse, káva, občerstvení
16:15 Přesun na Centrum robotiky, prohlídka laboratoří
17:00 Závěr

Registrační formulář

Pokud již jste registraci provedl(a) a přejete si některé údaje aktualizovat (případně svou účast zrušit), odešlete prosím registraci znovu s platnými údaji.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro potřeby setkání absolventů a budou dostupné pouze organizačnímu týmu.

Informace o účastníkovi
Účast na setkání:    
Workshop: