VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.  profil

 

Status:docent
Telefon:+420 597 324 123
Kancelář: A739 (budova A - rektorát, 7. patro)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/kot19
ORCID: 0000-0003-2357-806X
Osobní stránky: www.tom-kot.cz

Další osobní informace

Zaměření:

Tomáš Kot se věnuje především programování - od jednoduchých aplikací, přes řídicí systémy, po grafické vizualizační a simulační systémy. Zaměřuje se především na vývojové prostředí Visual Studio.NET (jazyky Visual C++, Visual Basic a Visual C#). Věnuje se rovněž tvorbě HTML stránek s využitím PHP.

Dalším zaměřením je využití programu MSC/Adams pro provádění simulací komplexních mechatronických systémů.

Publikační činnost - 10 nejnovějších publikací

Kelemenová, T., Dovica, M., Božek, P., Koláriková, I., Benedik, O., Virgala, I., Prada, E., Miková, L., Kot, T. Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer. Symmetry. 2020, 12(8).  DOI   Scopus   Impact 2.645 (Q2) 

Vysocký, A., Grushko, S., Oščádal, P., Kot, T., Babjak, J., Jánoš, R., Sukop, M., Bobovský, Z. Analysis of Precision and Stability of Hand Tracking with Leap Motion Sensor. Sensors 2020. 2020, 20, 4088.  DOI   Scopus   WoS   Impact 3.275 (Q1) 

Kot, T. Rychlá podpora integrace kolaborativních a průmyslových robotů v malých a středních podnicích : habilitační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2019. 11 s.

Suder, J., Mihola, M., Konečný, Z., Kot, T., Pastor, R. Modifications to the Effector for Measurement of Gripping Force. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2606-2610. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus 

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez-lópez, A. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.  DOI   Scopus   WoS   Impact 2.217 (Q2) 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Using HoloLens to Create a Virtual Operator Station for Mobile Robots. In 19th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2018. pp. 422-427. ISBN 978-1-5386-4763-9.  DOI   Scopus   WoS 

Mostýn, V., Krys, V., Kot, T., Bobovský, Z., Novák, P. The Synthesis of a Segmented Stair-Climbing Wheel. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, Volume 15, issue 1, ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Babjak, J., Kot, T., Novák, P., Krys, V., Bobovský, Z. Mobile Robot Failure Prevention by Real-Time Thermal Monitoring. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 133-139. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Application of Augmented Reality in Mobile Robot Teleoperation. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 223-236. ISBN 978-3-319-76071-1.  DOI   Scopus   WoS 

Kot, T., Novák, P. Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, vol. 15, issue 1. ISSN 1729-8814.  DOI   Scopus   WoS   Impact 0.952 (Q4) 

Zobrazit kompletní přehled publikací (76 celkem)