VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Petr Široký  

 

Status:odborný asistent, doktorand (prezenční)
Na katedře do roku: 2019
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/sir059

Doktorské studium

Školitel: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Téma práce: Vývoj rekonfigurovatelných rámů podvozků mobilních robotů

Publikační činnost

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus 

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.  DOI   Scopus   WoS 

Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. In ERIN 2015. Praha : Vienna University of Technology, Czech Technical Unversity in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

Konečný, Z., Široký, P., Krys, V., Kot, T. Mobile Chassis on a Modular Principle. Applied Mechanics and Materials Vol. 816. (2015), Trans Tech Publications, Switzerland, pp 294-299.