VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Zaměstnanci a doktorandi katedry - osobní profil

Ing. Michal Vocetka  profil

 

Status:odborný asistent, doktorand (prezenční)
Telefon:
Kancelář: UCR (budova KTVS, Centrum robotiky)
e-mail:
Osobní karta: profily.vsb.cz/voc0012

Doktorské studium

Školitel: doc. Ing. Zdenko Bobovský, Ph.D.

Téma práce: Rekonfigurovatelná robotizovaná pracoviště

Pedagogická činnost

Publikační činnost

Vocetka, M., Suder, J., Huczala, D. The Use of the Two-Handed Collaborative Robot in Non-Collaborative Application. Acta Polytechnica. 2020, vol. 60, issue 2, pp. 151-157. ISSN 1210-0270.  DOI   Scopus   WoS