VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 30 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1985/1986 - Magisterské studium

Ivan Běhunčík

diplomová práce

Ivan Běhunčík

Řízení parního kotle mikropočítačem

vedoucí: ?

Jaroslav Burdík

diplomová práce

Jaroslav Burdík

Robot pro manipulaci se šamotovými tvárnicemi-podmínky pro nasazení specifikace robota

vedoucí: ?

Miroslav Czerník

diplomová práce

Miroslav Czerník

Automatická linka na výrobu šamotových tvárnic

vedoucí: ?

Radomír Domčík

diplomová práce

Radomír Domčík

Programové vybavení osobního mikropočítače umožňující tvorbu programů pro jednočipový mikropočítač 8048

vedoucí: ?

Hynek Drapl

diplomová práce

Hynek Drapl

Matematické modely technických procesů

vedoucí: ?

Zbyszek Drobisz

diplomová práce

Zbyszek Drobisz

Měřidlo délek tyčového materiálu s mikropočítačem

vedoucí: ?

Ivo Fišer

diplomová práce

Ivo Fišer

Automat. technologické pracoviště pro opracování přírubových součástí

vedoucí: ?

Ivo Hantl

diplomová práce

Ivo Hantl

Návrh manipulátoru pro odběr, zakládání k odvozu a skladování paket. důl. pažin zařazeného v závěru výrobně technologické linky

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hantl

diplomová práce

Miroslav Hantl

Návrh manipulátoru k odformování a paketování důl. pažin zařazeného do výrobní technologické linky

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petra Hlavicová

diplomová práce

Petra Hlavicová

Analýza informačního a řídicího systému uhelné úpravny a návrh systému řízení

vedoucí: ?

Libor Hofman

diplomová práce

Libor Hofman

Optimální dělení materiálů v hutnických a strojírenských závodech

vedoucí: ?

Daromír Jílka

diplomová práce

Daromír Jílka

Využití difrakce laserového svazku pro měření parametrů hustot polí v tepelně-energet. agregátech pro optimalizaci jejich zařízení

vedoucí: ?

Ladislav Kárník

diplomová práce

Ladislav Kárník

Návrh modulového stavebnicového robotu pro těžké provozy

vedoucí: ?

Pavel Klimša

diplomová práce

Pavel Klimša

ASŘ robotizované pracoviště lisování plochých dílů ke kovovým kuchyním – NORMA FRÝDLANT

vedoucí: ?

Ivo Kolář

diplomová práce

Ivo Kolář

Taktilní podsystém úchopovacího orgánu robota

vedoucí: ?

Pavel Král

diplomová práce

Pavel Král

Laboratorní měřicí mikropočítačový systém se sběrnicí IMS-2

vedoucí: ?

Dana Křenková

diplomová práce

Dana Křenková

Ověřování metod zjednodušování matematických modelů na reálných objektech

vedoucí: ?

Radomír Kulhánek

diplomová práce

Radomír Kulhánek

Diagnostický mikropočítačový systém pro tech. agregáty

vedoucí: ?

Tomáš Kurowski

diplomová práce

Tomáš Kurowski

Návrh úchopovacího orgánu robota se zpětnovazebním proximitním senzorem

vedoucí: ?

M. Ochmannová

diplomová práce

M. Ochmannová

Kinematická a dynamická analýza průmyslových manipulátorů a robotů

vedoucí: ?

Petr Pfleger

diplomová práce

Petr Pfleger

Měřící trať pro cejchování průtokoměru

vedoucí: ?

Martin Pollach

diplomová práce

Martin Pollach

Řízení soustavy III. řádu s využitím stavové teorie

vedoucí: ?

Martin Provázek

diplomová práce

Martin Provázek

Snímače úchopových členů robotů a manipulátorů

vedoucí: ?

Zdenek Sedláček

diplomová práce

Zdenek Sedláček

Řízení dopravy kalů mikropočítačem

vedoucí: ?

Rostislav Staníček

diplomová práce

Rostislav Staníček

Identifikace polohy automobilu na dráze z vnitřku vozidla – technické řešení

vedoucí: ?

Jiří Sykala

diplomová práce

Jiří Sykala

Programové moduly diagnostického mikropočítačového systému

vedoucí: ?

Roman Šianský

diplomová práce

Roman Šianský

Využití malého osobního mikropočítače pro výukové účely

vedoucí: ?

Stanislav Štivar

diplomová práce

Stanislav Štivar

Automat. technologické pracoviště se čtyřhořákovým palicím strojem pro zpracování ingotů v VŽKG, závod 3

vedoucí: ?

Milan Vachutka

diplomová práce

Milan Vachutka

Optoelektronické senzory robotů pro montážně – technologické operace

vedoucí: ?

Václav Žemla

diplomová práce

Václav Žemla

Návrh pracoviště pro nakládání kusového materiálu na okružní dopravník s použitím průmyslových robotů a manipulátorů

vedoucí: ?