VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 17 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1987/1988 - Magisterské studium

Jiří Buroň

diplomová práce

Jiří Buroň

Automatizované technologické pracoviště pro odběr šamotových výlisků s využitím PRaM v k.p. VŽKG

vedoucí: ?

Jiří Goldman

diplomová práce

Jiří Goldman

Návrh RTP pro lepení světlometů (řešení vnitřní části)

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Ivo Havlík

diplomová práce

Ivo Havlík

Návrh automat. zařízení pro kontrolu a dávkování množství drobného kusového materiálu

vedoucí: ?

Tomáš Havrlant

diplomová práce

Tomáš Havrlant

Návrh RTP pro opracování objímek důlních stojek

vedoucí: ?

Roman Klimek

diplomová práce

Roman Klimek

Automatizace přípravy vsázky kusového materiálu do karuselové pece v provozu železničního dvojkolí ŽDB

vedoucí: ?

Pavel Kolář

diplomová práce

Pavel Kolář

Modulární robotický systém pro technologicko–manipulační operace v těžkých provozech

vedoucí: ?

Vítězslav Kubát

diplomová práce

Vítězslav Kubát

ATP pro snímání disků automobilových kol ze závěsů v NHKG

vedoucí: ?

Petr Lonský

diplomová práce

Petr Lonský

RTP lepení vnějších částí světlometů v n.p. Autopal Nový Jičín

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Leo Matloch

diplomová práce

Leo Matloch

Využití počítače při projektování RTP a při konstrukci robotů a manipulátorů

vedoucí: ?

Ivan Mikeska

diplomová práce

Ivan Mikeska

Návrh RTK pro výrobu závitových ochran olejářských trubek

vedoucí: Ing. Vladimír Mlateček

Rostislav Mikoláš

diplomová práce

Rostislav Mikoláš

Využití metod rozpoznávání obrazů a inteligentních robotů

vedoucí: ?

Miroslav Opršal

diplomová práce

Miroslav Opršal

Návrh zařízení pro operační manipulaci při výrobě vyvážovacích tělísek pro kola osobních automobilů

vedoucí: ?

Zdeněk Sluka

diplomová práce

Zdeněk Sluka

Jednoduché optimální algoritmy řízení pro podsystémy robotů

vedoucí: ?

Vladimír Šťáva

diplomová práce

Vladimír Šťáva

Modelování dynamických vlastností robotu na počítači

vedoucí: ?

Jaromír Tileček

diplomová práce

Jaromír Tileček

Robotizované pracoviště linky pluhových čepelí v záv. 5 VŽKG

vedoucí: ?

Luděk Vajs

diplomová práce

Luděk Vajs

Kinematická a dynamická analýza průmyslových manipulátorů

vedoucí: ?

Jiří Záhumenský

diplomová práce

Jiří Záhumenský

Návrh RTP výroby pluhových čepelí ve finální části linky

vedoucí: Ing. Václav Džambík