VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 10 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1996/1997 - Magisterské studium

Michal Kedziera

diplomová práce

Michal Kedziera

Metodika počítačové podpory návrhu úchopných mechanických efektorů průmyslových robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Marek Pauček

diplomová práce

Marek Pauček

Návrh řídícího software pro laboratorní manipulátor

vedoucí: prof. Dr. Ing. Petr Novák

Radim Služy

diplomová práce

Radim Služy

Metody analýzy konstrukčních parametrů průmyslových robotů pro zvýšení jejich výkonnosti a optimalizaci s využitím počítačové podpory

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Marek Teichman

diplomová práce

Marek Teichman

Navrhování modulárních konstrukcí průmyslových robotů s využitím prostředků počítačové podpory

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1996/1997 - Bakalářské studium

Michal Adamčík

bakalářská práce

Michal Adamčík

Návrh funkční náhrady lidské ruky po pahýl, končící v předloktí

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Ludvík Kochaníček

bakalářská práce

Ludvík Kochaníček

Projekční návrh RTP dělení tyčového materiálu

vedoucí: Ing. Ladislav Kárník, CSc.

Dalimil Kryza

bakalářská práce

Dalimil Kryza

Navrhněte RTP výroby plastových nádrží pro ekotechniku

vedoucí: Ing. Jan Burkovič, Ph.D.

Jan Kucharczyk

bakalářská práce

Jan Kucharczyk

Návrh RTP pro výrobu výstřižků z tabulí plechu

vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

Martin Pindur

bakalářská práce

Martin Pindur

N ávrh projekčního uspořádání RTP soustružení hran prstencových obrobků

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Roman Sosna

bakalářská práce

Roman Sosna

Projekční návrh RTP bodového svařování skříní elektrorozváděčů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek