VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 3 závěrečné práce odpovídající výběru:

1991/1992

Petr Olivka

diplomová práce

Petr Olivka

Simulační knihovny pro modelování robotizovaných pracovišť

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

1990/1991

Vít Kliber

diplomová práce

Vít Kliber

Dynamická analýza vybraných kinematických struktur PRaM

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Miroslav Svarovský

diplomová práce

Miroslav Svarovský

Kinetostatické řešení robotu typu SCARA

vedoucí: Doc. Ing. Ivo Vondrák, CSc.