VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

1990/1991

Karel Matouš

diplomová práce

Karel Matouš

Využití jazyka LISP k návrhu vybraných uzlů PRaM

vedoucí: Ing. Eduard Sojka