VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 4 závěrečné práce odpovídající výběru:

1991/1992

Tomáš Chovanec

diplomová práce

Tomáš Chovanec

Návrh RTP pro výrobu matice a ložiska autozvedáku typového označení Z 781 – Brano s.p. Hradec nad Moravicí

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Jiří Koloničný

diplomová práce

Jiří Koloničný

Vytvoření software pro automatizaci projekční činnosti při navrhování RTK

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Lukáš Otmar

diplomová práce

Lukáš Otmar

Návrh automat. pracoviště pro výrobu a montáž závěsu tratě závěsné dráhy ZD 24, která zabezpečuje manipulaci a dopravu v rámci dobývacích úseků OKR

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková

Luděk Štýbar

diplomová práce

Luděk Štýbar

Sestavení software pro optimalizaci volby průmyslových robotů a periferií při projektování robotizovaných pracovišť

vedoucí: Ing. Jana Mlatečková