VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 52 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2005/2006

2004/2005

Petr Ležák

bakalářská práce

Petr Ležák

Návrh RTP obloukového svařování

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

2003/2004

Petr Adamus

diplomová práce

Petr Adamus

Konstrukční návrh inspekčního robotu pro monitorování pod vodní hladinou

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Štěpán Chorzempa

diplomová práce

Štěpán Chorzempa

Konstrukční návrh manipulační nástavby servisního robotu s aplikací prostorového kloubu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Roman Špok

bakalářská práce

Roman Špok

RTP paletizace kartónů s mlékem

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Petr Vojta

bakalářská práce

Petr Vojta

Návrh RTP pro soustružení krátkých hřídelí

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

2002/2003

Michal Húska

diplomová práce

Michal Húska

Konstrukční návrh podvozku mobilního robotu se schopnosti pohybu po schodišti

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Michal Kaválek

diplomová práce

Michal Kaválek

Konstrukční návrh manipulátoru pro signování hliníkových housek na licím pásu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Libor Szyrocki

bakalářská práce

Libor Szyrocki

Konstrukční návrh výměnného efektorového podsystému mobilního bezpečnostního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

2001/2002

Martin Holík

diplomová práce

Martin Holík

Návrh dálkově řízeného mobilního robotu na kolovém podvozku - konstrukční část, návrh podvozku I.

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Válek

diplomová práce

Jiří Válek

Návrh servisního robotu pro údržbu pláště výškových budov

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

2000/2001

V. Koštál

diplomová práce

V. Koštál

Konstrukční návrh kloubového laboratorního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1999/2000

Emil Juračka

diplomová práce

Emil Juračka

Konstrukční návrh řešení výměnného systému uchopných hlavic pro laboratorní robot

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Marian Toth

diplomová práce

Marian Toth

Konstrukční návrh manipulační nástavby mobilního laboratorního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Kamil Zezula

diplomová práce

Kamil Zezula

Konstrukční návrh třípolohové přesuvny palet pro RTP třískového obrábění

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1998/1999

Tomáš Hurta

diplomová práce

Tomáš Hurta

Návrh projekčního řešení RTP paletování kol osobních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jan Nytra

diplomová práce

Jan Nytra

Automatické svěšování kol osobních automobilů z podvěsného dopravníku

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

 Michal Vrona

bakalářská práce

Michal Vrona

Návrh projekčního řešení modelového PVS pro výukové účely v laboratořích katedry robototechniky

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1997/1998

Lubor Kučera

diplomová práce

Lubor Kučera

Návrh RTP řezání plastových trubek

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Vít Košťál

bakalářská práce

Vít Košťál

Konstrukční návrh laboratorního stojanového manipulátoru s pneumatickými pohony

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Stanislav Zajíc

bakalářská práce

Stanislav Zajíc

Konstrukční návrh širokorozsahového chapadla PR

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1996/1997

Martin Pindur

bakalářská práce

Martin Pindur

N ávrh projekčního uspořádání RTP soustružení hran prstencových obrobků

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Roman Sosna

bakalářská práce

Roman Sosna

Projekční návrh RTP bodového svařování skříní elektrorozváděčů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1995/1996

Pavel Lipina

diplomová práce

Pavel Lipina

Konstrukční návrh manipulátoru pro obsluhu lisu s plošným tvářením

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Daniela Mazurková

diplomová práce

Daniela Mazurková

Nůžková zdviž s elektrickým pohonem

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Petr Vejnoska

bakalářská práce

Petr Vejnoska

Návrh projekčního uspořádání RTP plošného tváření

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1994/1995

Zbyněk Lýko

diplomová práce

Zbyněk Lýko

Návrh řešení pojezdového modulu robota s možnostmi překonávání terénních překážek

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Stanislav Veřeřa

bakalářská práce

Stanislav Veřeřa

Návrh projekčního uspořádání RTP pro vrtání přírub

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1993/1994

Petr Boxan

diplomová práce

Petr Boxan

Konstrukční návrh manipulátoru paletového zásobníku montážní RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radim Čubok

diplomová práce

Radim Čubok

Konstrukční návrh modulárního systému školního robotu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Chovanec

diplomová práce

Jiří Chovanec

Návrh modelového řešení RTP třískového obrábění pro laboratorní výuku

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1992/1993

Pavel Kovačič

diplomová práce

Pavel Kovačič

Třípolohové přesuvné zařízení pro manipulaci s paletami na vstupu RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Zbyněk Literák

diplomová práce

Zbyněk Literák

Konstrukční návrh modulárního dopravníkového systému

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radek Miklica

diplomová práce

Radek Miklica

Návrh manipulačního zařízení pro depaletizaci systémových palet s proklady

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Josef Škrabal

diplomová práce

Josef Škrabal

Návrh RTP ukládání kol osobních automobilů do palet na výstupu z montážní linky

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1991/1992

Miroslav Raška

diplomová práce

Miroslav Raška

Konstrukční řešení polohovadla pro svařování RTP

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Zdeněk Šumšal

diplomová práce

Zdeněk Šumšal

Návrh RTP ukládání disků kol osobních automobilů do palety za postupovým automatem TP 2500

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radim Valášek

diplomová práce

Radim Valášek

Návrh řešení RTP vstupní části svařovací linky kol osobních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radovan Vicenec

diplomová práce

Radovan Vicenec

Návrh RTP pro manipulaci s disky traktorových kol u lisu LU 1600

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1990/1991

Milan Černík

diplomová práce

Milan Černík

Konstrukční návrh posuvné jednotky manipulátoru s pneumatický pohonem a možností zastavování v libovolné poloze

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Jiří Stanovský

diplomová práce

Jiří Stanovský

Konstrukční návrh manipulátoru pro měření teploty a aktivity kyslíku a odběr vzorku z pánvové pece

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Osvald Sýkora

diplomová práce

Osvald Sýkora

Propojení ráfkové a montážní linky pro výrobu kol nákladních automobilů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

 Libor Šefránek

diplomová práce

Libor Šefránek

Konstrukční návrh úchopné hlavice s možností rovinné orientace manipulovaného předmětu

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

1989/1990

Ivo Kavánek

diplomová práce

Ivo Kavánek

Návrh RTP pro výrobu vrtáků s kuželovou stopkou

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Radomír Petroš

diplomová práce

Radomír Petroš

Návrh RTP nástřihu polotovarů pro výlisky radiátorů

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Zdeněk Schreiber

diplomová práce

Zdeněk Schreiber

Návrh RTP lisování radiátorů na lisu LU 630

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek

Libor Šugárek

diplomová práce

Libor Šugárek

Návrh RTP pro svařování svarků článků pasových dopravníků

vedoucí: Ing. Vladislav Buzek