VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezena celkem 1 závěrečná práce odpovídající výběru:

1989/1990

Bohumil Horák

diplomová práce

Bohumil Horák

Zpracování obrazové informace pro identifikaci objektů

vedoucí: RNDr. Lubomír Smutný