VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013)
Autoři:

Dostál V.

Bušov S.

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2013
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  
OBD ID:  
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Dostál, V., Bušov, S., Mostýn, V. TRIZ used for improvement of active hinge of the car bonnet. In Proceedings of the 13th ETRIA World TRIZ Future Conference (TFC 2013). Paris : ART ET Metiérs 2013, pp. 551-560. ISBN 978-0-9551218-2-1.