VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Increasing the Load Capacity of Screw Connections in Parts Produced by the Rapid Prototyping Method
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: INES 2016
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Pastor Robert

Rok vydání: 2016
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.1109/INES.2016.7555109
Scopus EID: 2-s2.0-84987933784
WOS a.n.: 000389448700025
OBD ID: 286094538   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [SGS 2016]  Modularita v robotice (SP2016/142)

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Pastor, R. Increasing the Load Capacity of Screw Connections in Parts Produced by the Rapid Prototyping Method. In INES 2016. 20th Jubilee IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems. Budapest : Óbuda University, Budapest, Hungary, 2016. p. 147-150. ISBN : 978-1-5090-1215-2.