VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Publication title: Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl
Publication type: Textbook
Authors:

Mostýn Vladimír

Publication year: 2001
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. [online]. 2001. Dostupný z WWW : <http://robot.vsb.cz/ProMechanica/Start.htm>.