VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II, 1. díl. [online]. 2001. Dostupný z WWW : <http://robot.vsb.cz/ProMechanica/Start.htm>.