VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Strojárstvo
Authors:

Kárník Ladislav

Publication year: 2006
Database:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliography Citation:

Kárník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.