VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Modulární struktury – trend v oblasti servisní robotiky. Strojárstvo. 2006, roč. X, č. 3, s. 52-53. ISSN 1335-2938.