VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Master’s and Bachelor’s Theses

Selection

             

Search

      

  Searching is always performed on both master’s and bachelor’s theses from all years.

A total of 36 student theses matching your selection found:

1986/1987 - Master’s Study

Hafid Abdallaovi

master’s thesis

Hafid Abdallaovi

Automatické řízení flotačního procesu na úhelné úpravně

supervisor: ?

Martin Adámek

master’s thesis

Martin Adámek

Projektování ASŘ operat. řízení výroby

supervisor: ?

Milan Bilík

master’s thesis

Milan Bilík

Robotizované pracoviště pro svařování žlebů hřeblových dopravníků

supervisor: ?

Roman Čech

master’s thesis

Roman Čech

Programové vybavení osob. mikropočítače pro tvorbu uživatel. programů mikropočítače řady 8048

supervisor: ?

Radim Farana

master’s thesis

Radim Farana

Kinematická a dynamická analýza průmyslových robotů

supervisor: ?

Petr Gřivač

master’s thesis

Petr Gřivač

Realizace modifikovaného fuzzy automatu na mikropočítači

supervisor: ?

Vilém Harlender

master’s thesis

Vilém Harlender

Úprava mikropočítače IQ 151 pro řízení laboratorních objektů

supervisor: ?

Lubomír Horinka

master’s thesis

Lubomír Horinka

ATP pro lepení a manipulaci se světlomety v n.p. Autopal Nový Jičín

supervisor: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Hric

master’s thesis

Jiří Hric

Technická diagnostika technologických agregátů s využitím mikropočítačů

supervisor: ?

Lenka Huňková

master’s thesis

Lenka Huňková

Automatické vedení vozidla po dráze s řízením rejdu

supervisor: ?

David Koňař

master’s thesis

David Koňař

Optoelektron. měřící prvky a systémy v těžkém průmyslu

supervisor: ?

Dalibor Lasota

master’s thesis

Dalibor Lasota

Řídící systém ukládajících zařízení výrobní linky minerálně vláknitých izolačních desek

supervisor: ?

Zdeněk Ludvík

master’s thesis

Zdeněk Ludvík

Návrh subsystému technické diagnostiky výrobních agregátů ve válcovnách

supervisor: ?

Jana Miczková

master’s thesis

Jana Miczková

Automatizované technologické pracoviště pro dělení a navrtávání kruhového materiálu

supervisor: ?

Martina Navrátová

master’s thesis

Martina Navrátová

Využití fuzzy množin v diagnostice

supervisor: ?

Roman Němec

master’s thesis

Roman Němec

Makroassembler a křížový simulátor pro mikropočítač řady 8080

supervisor: ?

Přemysl Palla

master’s thesis

Přemysl Palla

Optoelektronické senzory robotů

supervisor: ?

Ivo Pastor

master’s thesis

Ivo Pastor

Řízení protitlakového turbogenerátoru mikropočítačem

supervisor: ?

Lubor Pavelec

master’s thesis

Lubor Pavelec

Programové vybavení školních mikropočítačů pro výuku v oblasti prostředků automatického řízení

supervisor: ?

Roman Pavlas

master’s thesis

Roman Pavlas

Aplikační programové vybavení laboratorního mikropočítačového informačního systému

supervisor: ?

Jindřich Pavlorek

master’s thesis

Jindřich Pavlorek

Mikropočítačový subsystém pro měření průměrů velkých obrobků

supervisor: ?

Rostislav Polomský

master’s thesis

Rostislav Polomský

Projekt zkušebního střediska průmyslových robotů a manipulátorů

supervisor: ?

Jaroslav Rezek

master’s thesis

Jaroslav Rezek

Optické vláknové senzory pro měření v náročných průmyslových provozech

supervisor: ?

Táňa Rokovská

master’s thesis

Táňa Rokovská

Využití prognózování v rozhodování a řízení

supervisor: ?

Jaroslav Sedlák

master’s thesis

Jaroslav Sedlák

Manipulátor pro obsluhu zařízení na opracování litinových článků

supervisor: ?

Pavel Senft

master’s thesis

Pavel Senft

Návrh ATP pro tvorbu manipulačních jednotek v koncové části montážní linky

supervisor: ?

Leo Stoklasa

master’s thesis

Leo Stoklasa

Programové vybavení systému technické diagnostiky ve válcovnách

supervisor: ?

Martin Štětka

master’s thesis

Martin Štětka

ASŘ provozu flokulace na uhelné úpravně

supervisor: ?

Tomáš Šubert

master’s thesis

Tomáš Šubert

Programový systém pro analýzu a syntézu regulačních obvodů na osobním mikropočítači

supervisor: ?

Dušan Švábeník

master’s thesis

Dušan Švábeník

Návrh mezioperační manipulace s hřídeli převodovek v Přerovských strojírnách s využitím PRaM

supervisor: ?

Ivo Trojek

master’s thesis

Ivo Trojek

Návrh ATP pro mechanické obrábění vnitřního povrchu rotačních těles

supervisor: ?

Radomíra Vajsová

master’s thesis

Radomíra Vajsová

Mikroprocesový řídící systém manipulátoru měřicí sondy v aerodynamickém tunelu

supervisor: ?

Lenka Videnková

master’s thesis

Lenka Videnková

Počítačová podpora rozhodovacích procesů

supervisor: ?

Jiří Záškolný

master’s thesis

Jiří Záškolný

Automatizované pracoviště paletizace radiátorových baterií

supervisor: ?

Karin Zipserová

master’s thesis

Karin Zipserová

Využití školního mikropočítače IQ 151 pro ověřování znalostí studentů

supervisor: ?

Jaroslav Zoul

master’s thesis

Jaroslav Zoul

Simulační systém pro modelování dynamiky průmyslových robotů

supervisor: ?