VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 36 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1986/1987 - Magisterské studium

Hafid Abdallaovi

diplomová práce

Hafid Abdallaovi

Automatické řízení flotačního procesu na úhelné úpravně

vedoucí: ?

Martin Adámek

diplomová práce

Martin Adámek

Projektování ASŘ operat. řízení výroby

vedoucí: ?

Milan Bilík

diplomová práce

Milan Bilík

Robotizované pracoviště pro svařování žlebů hřeblových dopravníků

vedoucí: ?

Roman Čech

diplomová práce

Roman Čech

Programové vybavení osob. mikropočítače pro tvorbu uživatel. programů mikropočítače řady 8048

vedoucí: ?

Radim Farana

diplomová práce

Radim Farana

Kinematická a dynamická analýza průmyslových robotů

vedoucí: ?

Petr Gřivač

diplomová práce

Petr Gřivač

Realizace modifikovaného fuzzy automatu na mikropočítači

vedoucí: ?

Vilém Harlender

diplomová práce

Vilém Harlender

Úprava mikropočítače IQ 151 pro řízení laboratorních objektů

vedoucí: ?

Lubomír Horinka

diplomová práce

Lubomír Horinka

ATP pro lepení a manipulaci se světlomety v n.p. Autopal Nový Jičín

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Hric

diplomová práce

Jiří Hric

Technická diagnostika technologických agregátů s využitím mikropočítačů

vedoucí: ?

Lenka Huňková

diplomová práce

Lenka Huňková

Automatické vedení vozidla po dráze s řízením rejdu

vedoucí: ?

David Koňař

diplomová práce

David Koňař

Optoelektron. měřící prvky a systémy v těžkém průmyslu

vedoucí: ?

Dalibor Lasota

diplomová práce

Dalibor Lasota

Řídící systém ukládajících zařízení výrobní linky minerálně vláknitých izolačních desek

vedoucí: ?

Zdeněk Ludvík

diplomová práce

Zdeněk Ludvík

Návrh subsystému technické diagnostiky výrobních agregátů ve válcovnách

vedoucí: ?

Jana Miczková

diplomová práce

Jana Miczková

Automatizované technologické pracoviště pro dělení a navrtávání kruhového materiálu

vedoucí: ?

Martina Navrátová

diplomová práce

Martina Navrátová

Využití fuzzy množin v diagnostice

vedoucí: ?

Roman Němec

diplomová práce

Roman Němec

Makroassembler a křížový simulátor pro mikropočítač řady 8080

vedoucí: ?

Přemysl Palla

diplomová práce

Přemysl Palla

Optoelektronické senzory robotů

vedoucí: ?

Ivo Pastor

diplomová práce

Ivo Pastor

Řízení protitlakového turbogenerátoru mikropočítačem

vedoucí: ?

Lubor Pavelec

diplomová práce

Lubor Pavelec

Programové vybavení školních mikropočítačů pro výuku v oblasti prostředků automatického řízení

vedoucí: ?

Roman Pavlas

diplomová práce

Roman Pavlas

Aplikační programové vybavení laboratorního mikropočítačového informačního systému

vedoucí: ?

Jindřich Pavlorek

diplomová práce

Jindřich Pavlorek

Mikropočítačový subsystém pro měření průměrů velkých obrobků

vedoucí: ?

Rostislav Polomský

diplomová práce

Rostislav Polomský

Projekt zkušebního střediska průmyslových robotů a manipulátorů

vedoucí: ?

Jaroslav Rezek

diplomová práce

Jaroslav Rezek

Optické vláknové senzory pro měření v náročných průmyslových provozech

vedoucí: ?

Táňa Rokovská

diplomová práce

Táňa Rokovská

Využití prognózování v rozhodování a řízení

vedoucí: ?

Jaroslav Sedlák

diplomová práce

Jaroslav Sedlák

Manipulátor pro obsluhu zařízení na opracování litinových článků

vedoucí: ?

Pavel Senft

diplomová práce

Pavel Senft

Návrh ATP pro tvorbu manipulačních jednotek v koncové části montážní linky

vedoucí: ?

Leo Stoklasa

diplomová práce

Leo Stoklasa

Programové vybavení systému technické diagnostiky ve válcovnách

vedoucí: ?

Martin Štětka

diplomová práce

Martin Štětka

ASŘ provozu flokulace na uhelné úpravně

vedoucí: ?

Tomáš Šubert

diplomová práce

Tomáš Šubert

Programový systém pro analýzu a syntézu regulačních obvodů na osobním mikropočítači

vedoucí: ?

Dušan Švábeník

diplomová práce

Dušan Švábeník

Návrh mezioperační manipulace s hřídeli převodovek v Přerovských strojírnách s využitím PRaM

vedoucí: ?

Ivo Trojek

diplomová práce

Ivo Trojek

Návrh ATP pro mechanické obrábění vnitřního povrchu rotačních těles

vedoucí: ?

Radomíra Vajsová

diplomová práce

Radomíra Vajsová

Mikroprocesový řídící systém manipulátoru měřicí sondy v aerodynamickém tunelu

vedoucí: ?

Lenka Videnková

diplomová práce

Lenka Videnková

Počítačová podpora rozhodovacích procesů

vedoucí: ?

Jiří Záškolný

diplomová práce

Jiří Záškolný

Automatizované pracoviště paletizace radiátorových baterií

vedoucí: ?

Karin Zipserová

diplomová práce

Karin Zipserová

Využití školního mikropočítače IQ 151 pro ověřování znalostí studentů

vedoucí: ?

Jaroslav Zoul

diplomová práce

Jaroslav Zoul

Simulační systém pro modelování dynamiky průmyslových robotů

vedoucí: ?