VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover
Publication type: Article In Czech Journal
Journal: MM Science Journal
Authors:

Pastor Robert

Vysocký Aleš

Široký Petr

Konečný Zdeněk

Karník Ladislav

Publication year: 2018
Database:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018102
Scopus EID: 2-s2.0-85058662522
WOS a.n.: 000532567100006
OBD ID: 286102011   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2018]  Adaptabilita robotických systémů (SP2018/86)

Bibliography Citation:

Pastor, R., Vysocký, A., Široký, P., Konečný, Z., Karník, L. Use of Different Simulation Methods for Design of Experimental Rover. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2616-2620. ISSN 1805-0476.