VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Tuning Perception and Motion Planning Parameters for Moveit! Framework
Publication type: Article In Czech Journal
Journal: MM Science Journal
Authors:

Grushko Stefan

Vysocký Aleš

Jha Vyomkesh Kumar

Pastor Robert

Bobovský Zdenko

Prada Erik

Miková Lubica

Publication year: 2020
Database:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_11_2020064
Scopus EID: 2-s2.0-85096011853
WOS a.n.: 000590384500019
OBD ID: 286107822   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliography Citation:

Grushko, S., Vysocký, A., Jha, V., Pastor, R., Bobovský, Z., Prada, E., Miková, L. Tuning Perception and Motion Planning Parameters for Moveit! Framework. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4154-4163.