VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor
Publication type: Article in foreign journal
Journal: Sensors
Authors:

Heczko Dominik

Oščádal Petr

Kot Tomáš

Huczala Daniel

Semjon Ján

Bobovský Zdenko

Publication year: 2021
Database:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/s21082890
Scopus EID: 2-s2.0-85104487947
WOS a.n.: 000644786900001
OBD ID: 286109465   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q2  IF = 3.275 
Vazba na projekty:

 [DMS]  Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008425)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliography Citation:

Heczko, D., Oščádal, P., Kot, T., Huczala, D., Semjon, J., Bobovský, Z. Increasing the Reliability of Data Collection of Laser Line Triangulation Sensor by Proper Placement of the Sensor. Sensors. 2021. 21(8), 2890.