VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

login       ČESKY

Publication Details

Article title: Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices
Publication type: Article In Czech Journal
Journal: MM Science Journal
Authors:

Zeman Zdeněk

Mihola Milan

Suder Jiří

Publication year: 2021
Database:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_6_2021011
Scopus EID: 2-s2.0-85107820047
WOS a.n.: 000658344000005
OBD ID: 286109927   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliography Citation:

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.